Саобраћајна секција

Материјали за учење:

 1. Дефиниције и појмови у саобраћају
 2. Саобраћајни знакови 1
 3. Саобраћајни знакови 2
 4. Кретање пешака
 5. Саобраћајна правила за бициклисте
 6. Кретање возила по путу
 7. Укључивање, искључивање возила
 8. Oбилажење, мимоилажење возила
 9. Скретање возила
 10. Возила под пратњом и првенством пролаза
 11. Поједина правила саобраћаја
 12. Саобраћај на раскрсницама
 13. Заустављање и паркирање
 14. Употреба светла у саобраћају
 15. Саобраћај преко пруге, у тунелу, на мотопуту и аутопуту
 16. Саобраћај запрежних возила
 17. Знаци које даје полицијски службеник

Линкови за проверу знања:

Квиз саобраћај – решавање ситуација у саобраћају

Квиз саобраћај – повезивање знакова са његовим значењем

Квиз саобраћај – знакови изричитих наредби

Квиз саобраћај – разврставање саобраћајних знакова у групе

Квиз саобраћај – игра меморије – повежи саобраћјни знак и његово значење

Квиз саобраћај – укрштеница – појмови у саобраћају