Извештај са екскурзије 8. разред 2015/2016.

Екскурзија је организована за ученике осмог разреда, за четири одељења, са укупно 58 ученика.

Правац екскурзије је био следећи: Лозница – Београд – Авала – Смедерево – Крушевац – Ниш – Крушевац – Јагодина-Ваљево-Лозница.

На пут смо кренули 22.4.2016, а вратили се 24.4.2016. Оба ноћења су остварена у Крушевцу. Хотелски смештај и услуга су били на задовољавајућем нивоу. За време екскурзије није било одступања од плана и посећена су сва планирана места и објекти и то:

– Авалски торањ у Београду,
– тврђава у Смедереву,
– Ћеле кула, Чегар и Медијана у Нишу, као и град Ниш,
– манастир Љубостиња,
– црква Лазарица и градски музеј у Крушевцу,
– музеј воштаних фигура у Јагодини

Општи утисак свих наставника је да је стручна и техничка припрема добро извршена. У току извођења екскурзије није било никаквих проблема, те је план екскурзије потпуно остварен.

Одељенске старешине :
8/1 – Миланка Стефановић
8/2 – Петар Косовац
8/3 – Светлана Станојевић
8/4 – Зорица Павловић