ГИЗ

Немачка организација за техничку сарадњу – ГИЗ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)) је организација које послује у целом свету у оквиру међународне сарадње са циљем одрживог развоја. ГИЗ нуди перспективна решења за политички, економски, еколошки и социјални развој у глобализованом свету. Под тешким околностима пружа подршку комплексним реформама и процесима промена. Његов циљ је одрживо побољшање услова за живот људи.

У преко 130 земаља у Африци, Азији, Јужној Америци, у земљама у транзицији из источне Европе и новим независним државама насталим на подручју бившег Совјетског савеза, предузеће запошљава скоро 17.000 сарадника и сарадница, од чега око 70% чине домаћи кадрови. ГИЗ има преко 90 канцеларија у свету које дели са другим Немачким организацијама.

Сарадња Немачке са Србијом почела је у јесен 2000. године. Као предузеће са дугогодишњим искуством у земљама у транзицији, ГИЗ подржава српску Владу у стварању демократских правно-државних и модерних тржишно-привредних оквира, у складу са ЕУ стандардима.

ГИЗ циљано преноси практична искуства из процеса приближавања суседних држава ЕУ, подржава партнерске организације приликом усклађивања српских закона с европским правом и користи своја знања прикупљена приликом њиховог спровођења у управну праксу.