Образовни стандарди

У прилогу су дати приручници као предлози за наведене наставне предмета, који треба да омогуће наставницима примену образовних стандарда у учењу. У њима су објашњени основни појмови у вези са међупредметним и предметним компетенцијама ученика и стандардима. Задаци у приручницима илуструју велики број стандарда пружајући основне информације наставницима о могућностима вредновања образовних постигнућа ученика.

Можете преузети предлоге образовних стандарда за следеће предмете:

 Погледајте и презентацију:

[slideshare id=58517630&doc=obrazovnistandardiurs-160221110231]