Зајача

Положај Издвојеног одељења у Зајачи означен је на мапи.

Школа је почела са радом 1936. год. у приватној кући Влајка Стевановића, који је уједно био и њен послужитељ, а први учитељ Михаило Ристановић. Почело се са 26 ученика, данас их је 55. Од V разреда су деца из Зајаче, Пасковца и Горње Борине у 4 некомбинована одељења, а од I до IV два одељења у комбинацији I и III те II и IV разреда.

Нова школска зграда је завршена и усељена 1939. г.а 1952. г. оформљена је осмољетка. Градњу су финансирали: рудници и топионице антимона, Земљорадничка задруга Пасковац и Народни срески одбор. Школа се налази у непосредној околини прерађивачких погона РТБ Зајача.

Од школске 2007/2008. год. настава се изводи у новој згради, реконструкцију је финансирао власник предузећа “Рудници и топионица Зајача”. Комплетно је обновљен и школски намештај.

Настава се данас изводи у 6 учионица, у једној су и рачунари – за потребе информатике. У оквиру ограђеног школског дворишта су библиотека и просторије за предшколце. Школа има централно грејање.

Р. бр.

НАЗИВ ОБЈЕКТА

БРОЈ

1.

Учионица

6

2.

Игралиште

1

3.

Библиотека

1

4.

Учионица за предшколску групу

1

Погледајте слике издвојеног одељења у Зајачи: