Дежурни учитељи

Дежурни учитељи и наставнице енглеског језика

за јануар 2021. године  – по датумима

Приземље:

18.- Жељка Дејановић

19.-Бранка Петковић

20.-Милка Продановић

21.-Мирослава Видовић Митровић

22.-Радмила Лукић

25.-Зорица Јањић

26.- Жељка Дејановић

27.- Бранка Петковић

28.- Милка Продановић

29.- Мирослава Видовић Митровић

Спрат

18.- Гордана Симић

19.-Мирјана Ћосић

20.- Миленко Мандић

21.- Светлана Самуровић

22.-Милка Томић

25.-Марија Петровић

26.- Гордана Симић

27.- Мирјана Ћосић

28.- Светлана Самуровић

29.- Миленко Мандић


за децембар 2020. године  – по датумима

Приземље

Име и презиме учитеља

Датуми дежурства

Радмила Лукић

 

4., 8.,10.,16.,

Жељка Дејановић

1., 3., 7.,9.,11.,15.,17.,

Мирослава Видовић-Митровић

1. – за 2. групу, 3., 9.,14.,18.

Оливера  Милановић

2., 7., 11., 15.,17.,

Зорица Јањић

2., 4., 8.,10., 14., 16., 18.

Петковић Бранка

1. – за 1. групу,

Спрат

Име и презиме учитеља

Датуми дежурства

Миленко Мандић

Самуровић Светлана

3., 8.,11.,16.

Гордана Симић

Мирјана Ћосић

1., 4., 9., 14., 17.

Марија Петровић

Милка Томић

2., 7., 10., 15., 18.

 


Дежурни учитељи и наставнице енглеског језика

Новембар 2020. године, по датумима:

Приземље

Име и презиме учитеља

Датуми дежурства

Радмила Лукић

2.,5.,10.,18.,23.,26.,30.

Жељка Дејановић

3.,6.,16.,19.,23.,26.

Мирослава Видовић-Митровић

4.,6.,16.,19.,24.,27.,

Оливера Милановић

4.,9.,17.,20.,25.,27.,

Зорица Јањић

2.,5.,9.,18.,20.,25.,30.

Петковић Бранка

3.,10.,17.,24.

Спрат 

Име и презиме учитеља

Датуми дежурства

Миленко Мандић

Самуровић Светлана

4.,9.,17.,20.,25.,30.

Гордана Симић

Мирјана Ћосић

2.,5.,10.,18.,23.,26.,

Марија Петровић

Милка Томић

3.,6.,16.,19.,24.,27.,