Дежурни учитељи

Дежурни учитељи и наставнице енглеског језика

За април 2021. године:

Приземље:Спрат:
ПОНЕДЕЉАК: Мирослава Видовић Митровић1.- Миленко Мандић
УТОРАК: Радмила Лукић2.- Милка Томић
СРЕДА: Зорица Јањић5.- Марија Петровић
ЧЕТВРТАК: Жељка Дејановић6.- Гордана Симић
ПЕТАК: Оливера Милановић7.- Мирјана Ћосић
8.- Светлана Самуровић
9.- Миленко Мандић
12.- Милка Томић
13.- Марија Петровић
14.- Гордана Симић
15.- Мирјана Ћосић
16.- Светлана Самуровић
19.- Миленко Мандић
20.- Милка Томић
21.- Марија Петровић
22.- Гордана Симић
23.- Мирјана Ћосић
26.- Светлана Самуровић
27.- Миленко Мандић
28.- Милка Томић
29.- Марија Петровић