Дежурни учитељи

Дежурни учитељи и наставнице енглеског језика

Oктобар 2020. године, по датумима:

Приземље

Име и презиме учитеља

Датуми дежурства

Радмила Лукић

Педагог само 1. октобра

1., 6., 9.,14.,

16., 21., 26., 29..

Жељка Дејановић

2., 7., 9., 14.,

19., 22., 26., 29.

Мирослава Видовић-Митровић

2., 7., 12., 15.,

19., 22., 27., 30.

Оливера Милановић

5., 8., 12., 15.,

20., 23., 28., 30.

Зорица Јањић

5., 8., 13., 16.,

21., 23., 28.

Петковић Бранка

6., 13., 20., 27.

Спрат 

Име и презиме учитеља

Датуми дежурства

Миленко Мандић

Самуровић Светлана

1., 6., 9.,14.,

19., 22., 27., 30.

Гордана Симић

Мирјана Ћосић

2., 7., 12., 15.,

20., 23., 28.

Марија Петровић

Милка Томић

5., 8., 13., 16.,

21., 26., 29.