Локална самоуправа

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА  ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

 Сарадња са родитељима

Сарадња са родитељима ученика је од значаја за правилно одвијање образовно-васпитног рада, тако да је школа у обавези да програмира сталну сарадњу са родитељима,  да их обавештава о напредовању, као и о проблемима са којима се сусреће приликом реализације образовно-васпитног рада. Родитељи су укључени у образовно-васпитни рад школе кроз сарадњу са одељенским старешинама, педагогом и директором школе.

– Индивидуални контакт са родитељима (“Дан отворених врата”).

– Родитељски састанци

Најважнији садржаји  који се реализују у оквиру родитељских састанака:

Динамика Садржај
Информације о почетку школске годинеИзбор представника родитеља у Савет родитеља школеОсигурање ученикаЕкскурзије и настава у природи-информације,анкетирање Септембар
Реализација образовно – васпитног процеса и прописаног фондачасова на крају првог класификационог периодаУспех, дисциплина и изостанци ученикаПредлог мера за побољшање успеха ученика

 

Новембар
Реализација образовно – васпитног процеса и прописаног фондачасова на крају првог полугодиштаУспех, дисциплина и изостанци ученикаСарадња са родељима

 

Децембар
Успех, дисциплина и изостанци ученикаОрганизовање реалних сусрета Март-април-мај
Реализација образовно – васпитног процеса и прописаног фондачасова на крају другог полугодиштаУспех, дисциплина и изостанци ученикаОрганизација припремне наставе

Разматрање извештаја о изведеној екскурзији

 

Јун
Активности по календару МП до уписа ученика 8.их разреда у средње школе Мај-јун

 

  Сарадња са осталим организацијама и институцијама

Да би реализација Годишњег плана рада школе била што успешнија, неопходна је сарадња са МП, Месном заједницом, Центром за културу, Црвеним крстом, Канцеларијом за младе, Спортским центром у, Библиотеком града, Здравственим центром града, Центром за социјални рад , ОУП-ом, превозником „Ластра“, Националном службом за запошљавање…

Програм културних и других активности школе у друштвеној средини

  • Учешће у активностима Дечије недеље
  • Обележавање Дана школе – јубилеј 50огодишњица рада школе
  • Свечана академија поводом Светог Саве, 27.1.2014. год
  • Одељењске прославе Нове године
  • Учешће на такмичењима од општинских и градских до државних