Ученички парламент

1.План рада Ученичког парламента

 

Месец Активности Реализатори
Септембар – Конституисање УП- Избор представника за ШО и тим за ШРП

– Предлог и усвајање Плана рада УП

– Обележавање Вуковог сабора

– помоћ при уређењу школског дворишта

– Права и обавезе ученика

 

Октобар – предлози за активности поводом професионалне орјентације-формирање вршњачких тимова од уч.8.р.- Обележавање Дечије недеље

– Помоћ ученицима код којих се примењује ИОП

 

-школски педагог-психолог 

-Учитељи, ученици волонтери , школски педагог-психолог

Новембар – Учешће у обележавању Дана школе 

– Хуманитарна акција друг другу

 

 

– Мере побољшања успеха и дисциплине

 

-наставници српског ј., музичке к. и ликовне к.,у сарадњи са члановима УП-наставник за рад ЦКрста школе

 

-предложени ученици од стране УП

 

-чланови УП

Децембар – Новогодишње међуодељенске журке – ОС и  руководства ОЗ-а 
Јануар -анализа рада УП у 1.полугодишту 

-учешће у организацији школске славе

-руководство УП и наставници 

-учитељи 1-4.р. у сарадњи са члановима УП

Фебруар  

-школска такмичења –помоћ у организацији

 

-разматрање могућности унапређења сарадње ученик-наставник

 

 

-предложени ученици од стране УП

 

 

-школски педагог и чланови УП

 

Март -обележавање 8.марта-изложба-израда паноа о културним и спортским дешавањима у граду

 

 

 

руководства ОЗ-а

 

 

Април -акција прикупљања књига за школску библиотеку-ускршњи празници-изложба предложени ученици од стране УП
Мај – Хуманитарна акција друг другу-оплемењивање школског простора

 

-активности везане за Ђачки Вуков сабор

 

– руководства ОЗ-а-ОС, наставници ТО и биологије и чланови УП

-наставници српског ј. и чланови УП

 

Јун -иницирање нових секција за следећу школску годину-анализа рада УП –  чланови УП-руководство УП и наставници