Лична карта школе

Подаци за идентификацију:

1. Фирма (пун назив) ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
2. ПИБ 101190348
3. Матични број (правног лица) 7120427
4. Место Лозница
5. Улица Филипа Кљајића 45
6. Број телефона 015/877-202
7. Број факса 015/877-202
8. Е-mail osvkaradziclo@gmail.com
9. Жиро рачун 840-696760-04

ЖИРО РАЧУН ШКОЛЕ НА КОЈИ СЕ ВРШЕ УПЛАТЕ ЗА ЕКСКУРЗИЈУ: 840 – 696760 – 04

ПОЗИВ НА БРОЈ: разред / одељење …………..нпр. 7/3, 5/1 ….. и сл.

СВРХА: УПЛАТА РАТЕ ЗА ЕКСКУРЗИЈУ, УЖИНУ ИЛИ ДРУГО

ПРИМАЛАЦ: ОШ “Вук Караџић”, Лозница, Филипа Кљајића 45

uplatnica1.jpg