Општа организација

Ритам радног дана  у матичној школи

Часови и одмори

Прва смена

Друга смена

 

Дежурни наставник долази у 7.30 и 12.45

I     час

800  –  845

1315 – 1400

II    час

850  –  935

1405   –  1450

III   час

55 –  1040

1510  – 1555

IV   час

1045 – 1130

1600 –  1645

V    час

1135 – 1220

1650 – 1735

VI   час

1225 – 1310

 

 • Одмор између 2. и 3. часа је 20 минута, а остали по 5 минута – важи за обе смене
 • 6. час 1. смене се реализује у термину  1315 – 1400
 • 6. час 2. смене се реализује у термину  1225 – 1310
 • 7. час 2. смене се реализује у термину  1135 – 1220
 • 7. час 1. смене се реализује у термину  1405   –  1450

У складу са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. добијеног 13. августа 2020. године и Предлозима за организацију образовно-васпитног рада у основној школи на основу Посебног програма образавања и васпитања, организација ритма радног дана у матичној школи до окончања епидемије вируса COVID-19 се спроводи на следећи начин:

Прва смена:

Прва група ће имати 4 часа у терминима:

 1. час 8:00-8:30
 2. час 8:35-9:05
 3. час 9:20-9:50
 4. час 9:55-10:25

Друга група ће имати 4 часа у терминима:

 1. час 10:45-11:15
 2. час 11:20-11:50
 3. час 12:05-12:35
 4. час 12:40-13:10

Друга смена:

 1. час 13:30-14:00
 2. час 14:05-14:35
 3. час 14:50-15:20
 4. час 15:25-15:55
 5. час 16:00-16:30
 6. час 16:35-17:05
 7. час 17:10-17:40

Ритам радног дана у издвојеним одељењима: 

Распоред звоњења у ИО

Пасковац и Г. Борина

Распоред звоњења у ИО

Зајача

час

трајање часа

одмор

мин.

Час

трајање часа

одмор

мин.

1.

8:00 – 8:45

5

1.

8:00 – 8:45

5

2.

8:50 – 9:35

20

2.

8:50 – 9:35

20

3.

9:55 – 10:40

5

3.

9:55 – 10:40

5

4.

10:45 – 11:30

5

4.

10:45 – 11:30

5

5.

11:35 – 12:20

5

5.

11:35 – 12:20

5

6.

12:25 – 13:10

5

6.

12:25 – 13:10

5

 

7.

13:15 – 14:00

 

У складу са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. добијеног 13. августа 2020. године и Предлозима за организацију образовно-васпитног рада у основној школи на основу Посебног програма образавања и васпитања, организација ритма радног дана у издвојеним одељењима до окончања епидемије вируса COVID-19 се спроводи на следећи начин:

Распоред звоњења у ИО

Пасковац и Г. Борина

Распоред звоњења у ИО

Зајача

час

трајање часа

одмор

мин.

Час

трајање часа

одмор

мин.

1.

8:00 – 8:30

5

1.

8:00 – 8:30

5

2.

8:35 – 9:05

15

2.

8:35 – 9:05

15

3.

9:20 – 9:50

5

3.

9:20 – 9:50

5

4.

9:55 – 10:25

5

4.

9:55 – 10:25

5

5.

10:30 – 11:00

5

5.

10:30 – 11:00

5

6.

11:05 – 11:35

5

6.

11:05 – 11:35

5

 

 

 

Распоред смена

У матичној школи организован је сменски рад по вертикалној подели, тако што непарни разреди раде у једној, а парни у другој смени. Смене се месечно мењају. Предшколски програм се реализује у једној смени, једна група.

У складу са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. добијеног 13. августа 2020. године и Предлозима за организацију образовно-васпитног рада у основној школи на основу Посебног програма образавања и васпитања, настава у ОШ „Вук Караџић“ Лозница до окончања епидемије вируса COVID-19 се спроводи на следећи начин:

У матичној школи организован је сменски рад, тако што разреди првог циклуса основног образовања раде у једној, а разреди другог циклуса основног образовања раде у другој смени. Смене се не мењају. Предшколски програм се реализује у једној смени, једна група.

У ИО настава се одвија само у првој преподневној смени . Предшколски програм се реализује у ИО Зајача (једна група) и ИО  Пасковац (једна група) .

*Предшколски програм се реализује у сарадњи школе и Предшколске установе Лозница.

Дежурство у школи

Дежурство у матичној школи се одвија тако да сваки дан у свакој смени има по четири дежурна наставника или учитеља. У ИО Зајача дежура по двоје наставника или учитеља, а у ИО Пасковац и ИО Горња Борина дежура по један учитељ.

О току дежурства води се евиденција у Књизи дежурства.

УКУПНО УЧЕНИКА У НАСТАВИ – СТАЊЕ НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020.

Матична школа

Разред

Број одељења

Број ученика

I

3

64

II

2

58

III

3

60

IV

2

45

V

3

75

VI

2

49

VII

2

58

VIII

3

62

Укупно:

20

471

 Продужени боравак-ученици 1. разреда

Број група

Број ученика

1

25

Укупно:

25

Издвојено одељење – ИО Зајача/ Пасковац/ Горња Борина

Разред

Издвојено одељење

Број ученика

I

½

4+1+0

II

½

4+3+0

III

½

2+4+3

IV

½

2+3+0

V

1

6

VI

1

9

VII

1

7

VIII

1

7

Укупно:

9

55