Школски програми и планови

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину, можете преузети ОВДЕ.

Школски програм за 1. разред, можете преузети ОВДЕ.

Школски програм за 2. разред, можете преузети ОВДЕ.

Школски програм за 3. разред, можете преузети ОВДЕ.

Школски програм за 5. разред, можете преузети ОВДЕ.

Школски програм за 6. разред, можете преузети ОВДЕ.

Школски програм за 7. разред, можете преузети ОВДЕ.

Нови развојни план за период од 2018. до 2021. године, можете преузети ОВДЕ.

Извештај о раду школе за шк. 2019/2020. годину, можете преузети ОВДЕ.