Посебни програми

Посебни програми у раду школе обухватају следеће обасти:

    • Програм стручног усавршавања наставника – чији је циљ осавремењавање наставе и подизање наставног процеса на виши и квалитетнији ниво. Обавља се у оквиру акредитованих програма Министарства просвете, Стручних већа, Наставничког већа, кроз огледне часове и стручна предавања.
    • Програм професионалне орјентације – циљ је развијање спремности ученика да стиче знања и искуства о себи и свету рада, да доносе реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељивања, и да буду свесни шта оне значе.
    • Програм заштите и унапређења животне средине и хуманих односа међу половима – имају за циљ стицање знања о друштвеним, природним, привредним и техничким појавама и токовима који преображавају, обогаћују или угрожавају животну средину, као и вредновање способности и резултата рада оба пола, ради сузбијања предрасуда о инфериорности једног пола.
    • Програм здравствене превенције – превентивна здравствена заштита обухвата бригу о здрављу и правилном развоју ученика, хигијенским условима рада у школи и ван ње.
    • Програм превенције насиља – има за циљ унапређење хуманих вредности. Школа је дефинисала Програм заштите ученика од насиља и формирала тим за заштиту ученика од насиља. За родитеље, веома користан Приручник који доприноси превенцији вршњачком насиљу, издат од стране УНИЦЕФ-а, можете преузети ОВДЕ.