Летопис школе

Према чл. 52 Закона о основном и средњем образовању („Службени гласник РС“, 55/2013): “Школа је дужна да води летопис за сваку школску годину. Летопис садржи писане податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада. У публикацији мора бити представљен програм и организација рада, у складу са годишњим планом рада, као и права и дужности ученика, правила понашања, кућни ред и други подаци од значаја за представљање школе.”

Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину, можете преузети ОВДЕ.

ОВДЕ можете преузети ажуран летопис наше школе или га прегледати онлајн испод.