ДИЛС

Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ – ДИЛС, Влада Републике Србије реализује из средстава Зајма Светске банке. Пројекат се реализује у периоду од почетка 2009. године.

Пројекат реализују три ресорна министарства: Министарство здравља, Министарство просвете и Министарство рада и социјалне политике.

Основи циљ пројекта односи се на јачање капацитета установа у секторима здравља, просвете и социјалне заштите на локалном нивоу за пружање делотворнијих, корисницима приступачнијих услуга уједначеног квалитета, финансираних по принципу “новац прати корисника”, у децентрализованом окружењу које води рачуна о потребама рањивих група корисника.

Више о активностима и пројектима ДИЛС-а можете видети на њиховој званичној страници:

http://www.dils.gov.rs/