Запослени

Запослене у школи чине наставно и ненаставно особље школе.

Наставно особље

Наставници разредне наставе:

 • Мирјана Ћосић
 • Гордана Симић
 • Миленко Мандић
 • Милка Томић
 • Зорица Јањић
 • Жељка Дејановић
 • Оливера Милановић
 • Радмила Лукић
 • Мирослава Видовић-Митровић
 • Марија Петровић
 • Владан Андрић (ИО Горња Борина)
 • Светлана Ђурић (ИО Зајача)
 • Миланка Васиљевић (ИО Зајача)
 • Милица Стефановић (ИО Пасковац)
 • Снежана Цветиновић (ИО Пасковац)
Одељењски старешина Одељење
Зорица Јањић I1
Жељка Дејановић I2
Оливера Милановић II1
Мирослава Видовић Митровић II2
Радмила Лукић II3
Гордана Симић III1
Мирјана Ћосић III2
Миленко Мандић IV1
Милка Томић IV2
Марија Петровић IV3
Светлана Станојевић V1
Миланка Стефановић V2
Мирјана Марковић VI1
Дарко Бурмазовић VI2
Снежана Пантић VI3
Трипковић Јелена VII1
Марковић Жељка VII2
Сања Радонић VIII1
Зоран Кокановић VIII2

Издвојено одељење- Зајача

Одељењски старешина Одељење
Светлана Ђурић I/III
Миланка Васиљевић II/ IV
Зорица Павловић V3
Мирјана Милићевић VI4
Петар Косовац VII3
Наташа Максимовић-Вучетић VIII3

Издвојено одељење- Пасковац

Одељењски старешина Одељење
Милица Стефановић I/III
Снежана Цветиновић II/ IV

Издвојено одељење- Г. Борина

Одељењски старешина Одељење
Владан Андрић IV

Наставници предмета у вишим разредима школе:

ПРЕДМЕТ: ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА:
Српски језик
 • Радонић Сања
 • Марковић Жељка
 • Максимовић Вучетић Наташа (ИО Зајача)
Енглески језик
 • Самуровић Светлана
 • Косовац Петар (ИО Зајача и ИО Пасковац)
 • де Граф Симић Сања*
 • Петковић Бранка**
Италијански  језик
 • Марковић Мирјана
Руски  језик
 • Слађана Живановић (ИО Зајача)
Математика
 • Трипковић Јелена, мења је Драган Јовановић
 • Снежана Пантић , мења је Александра Деспотовић
 • Мирјана Милићевић (ИО Зајача)
Физика
 • Митровић Владан*
Хемија
 • Бојана Ковач***, мења је Кристина Рондовић
Биологија
 • Стефановић Миланка,
 • Ђукановић Ана (ИО Зајача)**
Историја
 • Митровић Весна,
 • Савић Милосава***(ИО Зајача)
Географија
 • Станојевић Светлана,
 • Павловић Зорица (ИО Зајача)
Ликовна култура
 • Фафулић Ана **
 • Тешмановић Анђелко**
 • Павлица Катарина* (ИО Зајача)
Музичко васпитање
 • Кокановић Зоран*
Техника и технологија
 • Секулић Мирослав*
 • Радовановић Милоје**
 • Мирјана Милићевић (ИО Зајача)
Информатика и рачунарство
 • Ана Томић***
 • Косовац Петар (ИО Зајача)
 • Пантић Снежана
Физичко и изабрани спорт/ Здравствено васпитање
 • Андрић Добро
 • Бурмазовић Дарко*
Веронаука
 • Васић Тијана
 • Поповић Бранко *** (ИО Зајача),
 • Мехмедали Вели**

Ознаке:

* – ради у матичној школи и издвојеном одељењу

** – ради у више школа

*** – ради у матичној школи и издвојеном одељењу, ради у више школа

Подела предмета на наставнике

Матична школа

Наставник Предмет Одељења у којима предаје Одељ. стар.
Жељка Марковић Српски језик 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 7/2
Радонић Сања мења Татјану Ђурић Српски језик 6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2 8/1
Снежана Панић Математика

Информатика и рачунарство

6/1, 6/2, 6/3, 8/2

6/2, 6/3

6/3
Јелена Трипковић Математика 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 8/2 7/1
Мирјана Милићевић Математика

Техника и технологија

5/3, 6/4, 7/3, 7/4

6/4

6/4
Сања де Граф Симић Енглески језик 5/1, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 6/4, 8/3, 7/1, 7/2
Светлана Самуровић Енглески језик 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6/1
Бранка Петковић Енглески језик 8/1, 8/2
Петар Косовац Енглески језик

Информатика и рачунарство

7/3

5/1, 5/2, 6/1, 8/1, 8/2

7/3
Миланка Стефановић Биологија 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 5/2
Владан Митровић Физика 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Бојана Ковач Хемија 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Светлана Станојевић Географија 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 5/1
Милосава Савић Историја 5/3, 8/3
Весна Митровић Историја 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2
Зоран Кокановић Музичка култура 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 8/2
Катарина Павлица Ликовна култура 5/3, 6/4, 7/3, 8/1, 8/2
Aна Фафулић Ликовна култура 5/1, 5/2, 7/1, 7/2
Мирослав Секулић Техника и технологија 5/1, 5/2, 6/1,6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2
Добро Андрић Физичко васпитање 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
ОФА 5/1, 5/2, 6/3
Дарко Бурмазовић Физичко васпитање 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/3, 8/3 6/2
ОФА 5/3, 6/1, 6/2, 6/4
Мирјана Марковић Италијански језик 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 6/1
Тијана Васић Верска настава-Православни катихизис 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3
Милоје Марковић Техника и технологија 5/3, 8/3
Ана Томић Информатика и рачунарство 5/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8/3
Мехмедали Вели Верска настава-Илмудин 2 групе

Издвојено одељење-Зајача

Наставник Предмет Одељења у којима предаје Одељ. стар.
Наташа Вучетић- Максимовић Српски језик 5/4, 6/3, 7/3, 8/4 8/3
Мирјана Милићевић Математика

Техника и технологија

5/4, 6/3, 7/3, 8/4

6/4

6/4
Милоје Радовановић Техника и технологија 5/3, 8/3
Сања де Граф Симић Енглески језик 1/3, 2/4 – комб.одељ. ИО Зајача,

3-р. Г.Борина,

8/4

Петар Косовац Енглески језик 1/3, 2/4 комб.одељ.  ИО Пасковац5/4, 6/3, 7/3 7/3
Слађана Живановић Руски језик 5/3, 6/4, 7/3, 8/3
Ана Ђукановић Биологија 5/3, 6/4, 7/3, 8/3
Владан Митровић Физика 5/3, 6/4, 7/3, 8/3
Бојана Ковач Хемија 7/3, 8/3
Зорица Павловић Географија 5/3, 6/4, 7/3, 8/3 5/3
Милосава Савић Историја 7/4, 8/4
Весна Митровић Историја 5/4, 6/3
Зоран Кокановић Музичка култура 5/3, 6/4, 7/3, 8/3
Слађана Ђукановић Ликовна култура 5/4
Цртање, сликање, вајање 7/4
Анђелко Тешмановић Ликовна култура 6/3, 7/3, 8/4
Мирослав Секулић Техника и технологија 7/3
Дарко Бурмазовић Физичко и здравствено васпитањеи ОФА 5/3, 6/4, 7/3, 8/3
Изабрани спорт 8/4
Раденко Томић мења Братислава Тешића Физичко васпитање 8/4
Ана Томић Информатика и рачунарство 5/3, 6/4, 7/3, 8/3
Бранко Поповић Верска настава- Православни катихизис 1/3, 2/4-комб.одељ.  ИО Зајача,

1/3-комб.одељ. Г.Борина,

1/3, 2/4-комб.одељ.  ИО Пасковац

5/3, 6/3, 7/4, 8/4

Ненаставно особље

Остали запослени:

 • Директор школе: Анета Ракић
 • Помоћник директора: Косовац Петар
 • Школски педагог: Павловић Јелица
 • Школски психолог: Ђурђина Симић
 • Библиотекари: Алексић Јелена
 • Секретар школе: Максимовић Милена
 • Благајник: Деспотовић Малара Верица
 • Шеф рачуноводства: Јовичић Милорад

Помоћно особље школе:

 • Бабић Милан
 • Тешмановић Славко
 • Павловић Милица
 • Павловић Милојка
 • Мићановић Миланка
 • Ракић Гордана
 • Симић Снежана
 • Антонић Милка
 • Станимировић Данка
 • Богићевић Драгица
 • Илић Милош
 • Максић Милена
 • Илић Видојка