Матична школа

Положај Матичне школе у Лозници, приказан је на мапи.
 

Матична Основна школа „Вук Караџић“ смештена је крај магистралног пута Шабац – Мали Зворник.

Данашњу зграду основне школе подигле су радне организације лозничке општине, а радове су изводили Грађевинско предузеће „Зидар“ и „Занатско“ током 1964/65. године. За време изградње њени ученици су похађали наставу у другим градским школама.

Осмог новембра 1965. године школа је завршена и свечано отворена. Имала је 13 учионица и један стан, грејало се на каљеве пећи, које су се ложиле из ходника.

Школски простор дограђен је током 1989/90., а већ следеће године је почело коришћење нових опремљених кабинета за биологију, физику и хемију. Донација Јапанске амбасаде је у великој мери помогла да се сала за физичко васпитање стави у функцију и тиме допринела унапређивању услова рада – свечано отварање овог објекта било је 8. јуна 2004. године у присуству представника: јапанске амбасаде, МП и спорта, локалне управе, директора основних и средњих школа, родитеља, чланова колектива и ученика.

Школа данас располаже са 18 учионица, у оквиру којих су и дигитална учионица, кабинети: 2 за страни језик, по 1 за биологију, физику, хемију и музичку културу, те учионица за предшколце – 2 групе; школском библиотеком, наставничком канцеларијом, канцеларијама за директора, секретара и школског педагога и психолога; салом за физичко васпитање и салом за састанке, великим школским двориштем са два спортска терена и парком за најмлађе. Као подршка друштвеној акцији повећања безбедности ученика, школа је осветљена и под видео надзором од 2004. године. Настава и радни простор се свакодневно модернизују. У наредном периоду планира се, између осталог, опремање још једног кабинета са рачунарима за потребе млађих разреда.

ОБЈЕКТИ НАСТАВНОГ РАДА:

Р. Бр. НАЗИВ ОБЈЕКТА БРОЈ
1. Учионица за математику 1
2. Учионица за ликовно / за хемију 1
3. Учионица за историју / за географију 1
4. Учионица за музичку културу 1
5. Учионица за биологију 1
6. Учионица за српски језик 1
7. Учионица за физику 1
8. Учионица за страни језик 2
9. Сала за физичко васпитање 1
10. Кабинет  за информатику 1
11. Учионица за техничко 1
12. Учионице за  I , III разред 3
13. Учионица за  II /, IV разред 3
14.  Игралишта 2
15. Библиотека 1
16. Учионица за предшколску групу 1
17. Учионица за боравак 1
18. Сала за презентације, предавања… 1
19. Школско двориште 1

Погледајте слике матичне школе: