Извештај са екскурзије 1. разреда 2016/2017.

Екскурзија је организована за ученике првог разреда, за два одељења, са укупно 40 ученика.

Правац екскурзије је био следећи: Лозница – Засавица – Шабац  – манастир Петковица – Лозница.

На пут смо кренули у петак 19.5.2017. око 8.00, а вратили се истог дана око 18.30. За време екскурзије није било одступања од плана  и посећена су сва планирана места и објекти и то:

  • Засавица,
  • Стари град у Шапцу,
  • манастир Петковица.

Општи утисак свих наставника је да је стручна и техничка припрема добро извршена. У току извођења екскурзије није било никаквих проблема, те је план екскурзије потпуно остварен.

Подносиоци извештаја, oдељенске старешине:  1/1 – Зорица Јањић; 1/2 –Жељка Дејановић