Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, поред разних својих активности, води и пројекте који имају за циљ осавремењавање и усклађивање образовних норми у образовању у сарадњи и са другим министарствима.

Више о активностима Министарства просвете, науке и технолошког развоја можете сазнати на њиховој званичној страници:

http://www.mpn.gov.rs/