Изборни предмети, обавезне наставне активности и ваннаставне активности

ВЕРСКА НАСТАВА – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 

ПРАВОСЛАВНИ

ИЛМУДИН

ГВ

1/1

 

Асан Мигић

1/2

Асија Мигић

2/3

Остали

Самир Мигић

 

3/2

Остали

 

Весна Радосављевић

5/1

Остали

 

Армандо Радосављевић

5/2

Остали

Јасмина Икановић

Ајша Мигић

 

6/3

Остали

Мигић Шејла

 

7/2

Остали

Алмин Мигић

 

8/1

Остали

Анела Арифовић

Дино Муркић

Лејла Дураковић

Лела Акаратовић

8/2

Остали

 

Бајрић Гога

Врачић Мухаммед

ОСТАЛИ ВЕРОНАУКУ, ПРАВОСЛАВНУ.

ВЕРОНАУКА

 • Православни катихизис , 1-8. разред
 • Илмудин  , 10 ученика 1-8.разреда
 • Грађанско васпитање , 7 ученика 1-8.разреда

1., 2. и 3. разред нема група осим веронауке и гв

         4. разред –народна традиција / изборни

5/1,2  и  6/1,2,3 – Чувари природе / обавезна наставна активност

5/3, 6/4, 7/3 и 8/3  – Свакодневни жвот у прошлости / обавезна наставна активност

7/2, 8/1 и 8/2  – Хор и оркестар/ обавезна наставна активност

Остали наставни програми за реализацију:

Додатна настава:

 • српски језик, математика 18-36 часова – 4. – 8. разреда
 • српски језик, математика, страни језик, физика, историја, биологија, географија, хемија до 36 часова, од 5. – 8. разреда

Допунска настава:

 • српски језик, математика 18-36 часова – 1. – 8. разреда
 • страни језик, физика, историја, хемија, географија до 36 часова 5. -8. разреда

Секције:

 • биолошка, еколошка, ликовна, информатичка, саобраћајна, географска, историјска, кошаркашка, одбојкашка, рукометна, драмска до 36 часова 5. -8. разреда

Хор: виших разреда матичне школе 5. – 8. разреда / 36 часова

Кросеви: два – јесењи и пролећни

Излети: – један за разреде од 1. – 4.

Екскурзије:

 • 1 дан – 1. – 5. разред
 • 2 дана – 6. – 7. разреда
 • 3 дана – 8. разред

Настава у природи: 7 дана за ученике 1. – 4. разреда

ЧОС: 1. – 8.разреда / 36 часова – 34 за 8. разред