Скочи на садржај

Радови током школске 2016/17. године

Орнамент – Татјана Петровић, 5-1

2017-04-03 09.06.55-1

Стрип – 7 разред – радови на часу :

Кроки цртежи, скице, радови по моделима:

Кутија са играчкама:

Погледајте још неке од радова: