Горња Борина

Положај Издвојеног одељења у Горњој Борини је на мапи означен.

Школа је почела са радом 1959. године, са 27 ђака у првом и другом разреду. Први учитељ је био Раде Поповић. Од 1961. год. има 40 ученика.

Имала је краћи прекид у раду, од школске 2002/03. до 2005/06. јер није било деце .

Ове школске године похађа је 3 ђака II и  IV разреда, са којима учитељ изводи комбиновану наставу.

Р. бр.

НАЗИВ ОБЈЕКТА

БРОЈ

1.

Учионица

1

2.

Игралиште

1

Погледајте слике Издвојеног одељења у Горњој Борини: