Јавне набавке

План јавних набавки за школску 2020/2021. годину можете погледати ОВДЕ.


Позив за јавну набавку екскурзије за ученике 1. до 7. разреда у школској 2019/2020. години, можете погледати ОВДЕ.

Конкурсну документацију за јавну набавку екскурзије за ученике 1. до 7. разреда у школској 2019/2020. години, можете погледати ОВДЕ.


Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку наставе у природи за ученике од 1. до 4. разреда у школској 2019/2020. години, можете погледати и преузети ОВДЕ.

Одлуку о додели уговора понуде за извођење наставе у природи за ученике од 1. до 4. разреда у школској 2019/2020. години, можете погледати и преузети ОВДЕ.

Позив за подношење понуде (поновни) за извођење наставе у природи за ученике од 1. до 4. разреда у школској 2019/2020. години, можете погледати и преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију (поновни конкурс) за подношење понуде за организацију и извођење наставе у природи за ученике од 1. до 4. разреда у школској 2019/2020. години, можете погледати и преузети ОВДЕ.


Одлуку о обустављању поступка јавне набавке – организација и извођење наставе у природи, у школској 2019/2020. години, за ученике од 1. до 4. разреда, можете погледати и преузети ОВДЕ.

Позив на подношење понуде за организацију и извођење наставе у природи, у школској 2019/2020. години, можете погледати и преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију за подношење понуде за организацију и извођење наставе у природи, у школској 2019/2020. години, можете погледати и преузети ОВДЕ.


Одлуку о додели уговора за набавку ђачких ужина и куваних оброка за ученике у боравку, у школској 2019/2020. години можете преузети ОВДЕ.


Одлуку о додели уговора за организацију и извођење екскурзије за ученике 8. разреда, у школској 2019/2020. години можете погледати ОВДЕ.


Позив на давање понуда за набавку ђачких ужина и куваних оброка за ученике у боравку, можете преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију за набавку ђачких ужина и куваних оброка за ученике у боравку, можете преузети ОВДЕ.


Позив на подношење понуде за извођење екскурзија за ученике 8. разреда у школској 2019/2020. години, можете погледати и преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију за јавну набавку услуга за извођење екскурзије за ученике 8. разреда у школској 2019/2020. години, можете погледати и преузети ОВДЕ.


Одлуку о избору поњуђача у поступку јавне набавке – услуге извођења екскурзија за ученике од 1- до 7. разреда, школској 2018/2019. години, можете погледати или преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности – извођење екскурзијa за ученике од 1. до 7. разреда у школској 2018/2019. години, можете погледати и преузети ОВДЕ.

Позив на подношење понуде за извођење екскурзија за ученике од 1. до 7. разреда у школској 2018/2019. години, можете погледати и преузети ОВДЕ.


Одлуку о додели Уговора у поступку јавне набавке – услуге извођења екскурзија за ученике од 1- до 7. разреда, школској 2017/2018. години, можете погледати или преузети ОВДЕ.

Позив на подношење понуде за извођење екскурзија за ученике од 1. до 7. разреда у школској 2017/2018. години, можете погледати и преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију за јавну набавку услуга за извођење екскурзија за ученике од 1. до 7. разреда у школској 2017/2018. години, можете погледати и преузети ОВДЕ.


Обавештење о закљученом уговору за доградњу котларнице, можете погледати ОВДЕ.

Одлуку о додели уговора за доградњу котларнице можете погледати ОВДЕ.

Појашњење тендерске документације јавне набавке доградње котларнице школе, можете погледати ОВДЕ.

Допуну конкурсне документације за јавну набавку доградње котларнице, можете погледати ОВДЕ.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, можете погледати ОВДЕ.

Јавни позив за доградњу гасне котларнице школе можете погледати ОВДЕ.

Конкурсну документацију за доградњу гасне котларнице школе можете погледати ОВДЕ.


Одлуку о додели Уговора, при набавци за извођење екскурзија, за ученике од 1. до 7. разреда у школској 2016/2017. години, можете погледати ОВДЕ.

Позив за подношење писане понуде за извођење екскурзија за ученике у школској 2016/2017. години, можете преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију за јавну набавку услуга – извођење екскурзија за ученике у школској 2016/2017. години, можете преузети ОВДЕ.

Позив за извођење јавне набаке

Конкурсна документација јавне набавке


Овде можете преузети најновији Правилник о јавним набавкама.

Закључени уговор о извођењу екскурзија за школску 2015/2016. годину, можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о додели Уговора у поступку јавне набавке мале вредности – набавка услуга извођење екскурзија за ученике од 1. до 8. разреда у школској 2015/2016.години, можете преузети ОВДЕ.

Позив за за Јавну набавку екскурзију 2016. године, можете преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију за извођење екскурзија за 2016. годину, можете преузети ОВДЕ.


Овде можете преузети конкурсну документацију у отвореном поступку за јавну набавку – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈН бр.01/2016

Овде можете преузети конкурсну документацију за Јавне радове за водоводну и канализациону мрежу

Позив за јавне радове за водоводну  и канализациону мрежу

Овде можете преузети конкурсну документацију за Јавна набавка електричне струје

Позив за јавну набавку електричне струје


Овде можете преузети Конкурсну документацију за јавну набавку 2013

Позив за набавку угља и дрва за 2013/2014. годину

Конкурсна документација за угаљ и дрва за 2013/2014. годину