Динамика рада школе

Корекција календара: у уторак 10.11.2020. ради се по распореду од петка.

Активност Датум
Почетак школске године/ Почетак првог полугодишта 1.9.2020.
Крај првог полугодишта 29.1.2021.
Зимски распуст 31.12.2020.-8.1.2021.

1.2.2020.-12.2.2021.

Почетак другог полугодишта 17.2.2021.
Крај другог полугодишта за 8. разред 4.6.2021.
Крај другог полугодишта за 1-7. разред 18.6.2021.
Подела сведочанстава за 8. Разред Јун 2021.
Подела књижица од 1. до 7. разреда 28.6.2021.
Припремна настава за 8. Разред за поправне испите 7.6.-18.6.2021.
Поправни испити за 8. Разред 21-23.6.2021.
Припремна настава од 5. до 7. разреда Август 2021.
Поправни и разредни испити од 4. до 7. Разреда Август 2021.
Летњи распуст за ученике 21.6-31.8.2021.
Завршетак школске године 31.8.2021.
Дан школе 8.11.2020.
Такмичења Према календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Дечја недеља Октобар  2020.
Школска слава – Свети Сава 27.1.2021.
Јесењи крос

Крос РТС

октобар.2020.

Мај 2021.

Пролећни распуст 30.4.-7.5.2021.
недеља спорта за разреде 1-8. Септембар 2020.

Мај 2021.

Вуков сабор

Ђачки сабор

Септембар 2020.

Мај 2021.

Одељењска већа 2.9.2020.

17.11.2020.

28.1.2021.

2.4.2021.

4.6.2021.-за 8.разред

18.6.2021.- 1-7.разреди

Август 2021.

Наставничка већа 19.11.2020.

1.2.2021.

6.4.2021.

7.6.2021.- 8.разред

25.6.2021

Август 2021.

31.8.2021.

Посета Сајму  књига у Београду

Посета Фестивалу науке у Београду

Октобар 2020.

Децембар 2020.

Надокнада дана изгубљених због извођења екскурзије накнадно ће се утврдити.

Државни празници :

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату – наставни дан 21.10.2020.
Дан просветних радника 8.11.2020.
Дан примирја у првом светском рату-нерадни дан 11.11.2020.
Школска слава-радни ненаставни дан 27.1.2021.
Дан државности- нерадни дани 15-16.2.2021.
Дан сећања на жртве холокауста,геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату-– наставни дан 22.4.2021.
Дан рада- нерадни дани 1-2.5.2021.
Дан победе- наставни дан 9.5.2021.
Видовдан-подела ђачких књижица и сведочанстава 28.6.2021.