Инклузивно образовање

Друштвена укљученост, односно социјална инклузија, најчешће се везује за образовни систем, односно за укључивање деце са сметњама у развоју у редовне школе (иако се сам појам односи на све сегменте друштва). Да би се то обезбедило, неопходно је прилагођавање метода рада у школама, прилагођавање школског простора, припремити другу децу и њихове родитеље, сензибилисати све запослене и стално стручно усавршавање наставника и подизање њихових компетенција. Предуслов успешног укључивања деце у школе и у живот друштвене заједнице јесу локални сервиси подршке који подразумевају спектар услуга у локалној заједници које доприносе потпуном укључивању деце и одраслих са хендикепом или инвалидитетом, у живот.

На овој страници можете пронаћи следеће садржаје: