Школска 2013/2014.

Носиоци посебних диплома за поједине предмете у школској 2013/2014. години су:

 • Марковић Ана 8/1 – српски језик, историја, математика
 • Мијаиловић Ивана 8/1 – српски језик, историја, математика
 • Петковић Јована 8/1 – музичка култура
 • Кикановић Александра 8/2 – музичка култура
 • Судар Анђела 8/2 – музичка култура
 • Кнежевић Марија 8/1 – српски језик, историја, математика
 • Лукић Лука 8/1 – физичко васпитање
 • Мићић Лука 8/1 – биологија, физичко васпитање
 • Нешић Николина 8/1 – физичко васпитање
 • Радаљац Катарина 8/1 – физичко васпитање
 • Томић Милица 8/1 – биологија, физичко васпитање
 • Лукић Игор 8/ 2- физичко васпитање
 • Лаловић Милош 8/2 – физичко васпитање
 • Стејковић Милијана 8/2 – биологија