Наставнички кутак

Овде наставници могу предлагати и пронаћи документацију, информације и везе (линкове) ка садржајима, везаним за извођење наставе и иновације у њој.

Документација:

  • Оперативни план наставника у форми WORD документа, наставници могу преузети ОВДЕ
  • Примери Припреме часа за наставнике – разне форме, за наставнике:
  • Вредновање квалитета рада школе презентовано ове школске 2012/2013. године, у облику презентације, наставници могу преузети ОВДЕ
  • Пример за портфолио наставника, у облику WORD документа, којег наставници електронски попуњавају, могу се преузети ОВДЕ
  • Стандарде квалитета рада образовно-васпитних установа, у облику PDF документа, наставници могу преузети ОВДЕ
  • ИОП обрасце у електронском облику, наставници могу преузети ОВДЕ
  • пример правилног попуњавања ИОП образаца можете погледати ОВДЕ

Информације:

  • Примере тестова и упутстава за оцењивање за Завршни испит на крају основног образовања и васпитања, за школске 2010/2011. и 2011/2012. годину, наставници могу погледати на сајту ОВДЕ
  • Публикације Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, наставници могу погледати са сајту истоимене оранизације, ОВДЕ
  • Са садржајем Центра за професионални развој запослених у образовању, наставници се могу упознати ОВДЕ
  • Са актуелностима, прописима и пројектима из области образовања и васпитања, наставници се увек могу информисати на страници Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије.