Пасковац

Положај Издвојеног одељења у Пасковцу је на средини мапа, испод текста.

Зграда основне школе у Пасковцу је првобитно имала само једну учионицу и наставнички стан, а предата је на употребу 1949. год. Због све већег прилива ученика указала се потреба за проширењем школског простора. У току 1950. године наставнички стан је претворен у учионицу, а уз школску зграду је дограђен стан за наставнике – садашња намена му је простор за предшколце.

Помоћ при изградњи школског простора пружила је Земљорадничка задруга из Пасковца. Ове школске године наставу похађа 18 ученика од I до IV разреда у оквиру две комбинације.

Р. бр.

НАЗИВ ОБЈЕКТА

БРОЈ

1.

Учионица

2

2.

Игралиште

1

3.

Учионица за предшколску групу

1

Погледајте слике Издвојеног одељења у Пасковцу: