Распоред часова за текућу школску годину

Овде можете преузети важеће следеће распореде часова :

МАТИЧНА ШКОЛА:

ИО ЗАЈАЧА:

ИО ПАСКОВАЦ:

  • распоред часова за 1. и 3. разред, у ИО Пасковац
  • распоред часова за 2. и 4. разред, у ИО Пасковац

ИО ГОРЊА БОРИНА:

  • распоред часова за од 1-4. разреда, у ИО Горња Борина