Школска 2016/2017.

НОСИОЦИ ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА

8/1

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

ПРЕДМЕТ

1.       Анастасија Крсмановић Физичко васпитање
2.       Бојана Митровић Физичко васпитање
3.       Мирјана Матић Физичко васпитање
4.       Вукашин Мастилица Физичко васпитање
5.       Саво Живковић Физичко васпитање
6.       Татјана Јовановић Математика, српски језик
7.       Виолета Пурић Физичко васпитање, географија
8.       Лука Ристић Физичко васпитање

8/2

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

ПРЕДМЕТ

1.       Којић Тијана Ликовна култура
2.       Лазар Павловић Физичко васпитање
3.       Којић Тијана Физичко васпитање,
4.       Анђела Петровић Српски језик
5.       Стефан Манојловић Географија, хемија, физика, математика, музичка култура

 

8/3

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

ПРЕДМЕТ

1.       Јелена Цвејић Српски језик
2.       Стефан Крунић биологија
3.       Растко Павловић биологија
4.       Вељко Поповић Географија, српски језик
5.       Марко Цвијетиновић Енглески језик
6.       Срђан Иванковић Физичко васпитање
7.       Никола Ђурић Физичко васпитање
8.       Теодора Стевановић Ликовна кулура