Продужени боравак

Продужени боравак омогућава:

  • БЕЗБЕДАН  боравак деце у школи пре или после редовне наставе
  • ОСАМОСТАЉИВАЊЕ ученика при изради домаћих задатака, вежбању и  утврђивању знања која су усвојила на редовној настави
  • Да учитељ у продуженом боравку пружа СТРУЧНУ ПОМОЋ У УЧЕЊУ  диференцираним облицима рада и има посебан приступ ученику у зависности од његових потреба и могућности
  • Да ученици стичу РАДНЕ НАВИКЕ, развијају КРЕАТИВНЕ СПОСОБНОСТИ кроз ликовне, музичке, драмске и спортске активности
  • Да кроз игру и разоноду савладају читав низ ВЕШТИНА
  • СВАКОДНЕВНУ САРАДЊУ са разредним учитељима које свакодневно указују на посебности које треба надограђивати или слабости детета које треба превазићи како у учењу наставних садржаја тако и у развоју талената и у односу са другарима!

Распоред активности у продуженом боравку

Прва смена

7:00- 8:30 – Прихватање ученика и слободно време

8:30-10:00 – Самостални рад ученика (израда домаћих задатака, утврђивање и вежбање наставних садржаја)

10:00-11:00 – Слободне активности (ликовне, музичке, драмске радионице)

11:00-11:45 – Слободно време ( игре на чистом ваздуху)

11:45-12:30 – Ручак

12:30-13:00 – Слободно време и припрема за наставу

Друга смена

11:30-12:30 – Прихватање ученика и слободно време (игре на чистом ваздуху)

12:30-13:00 – Ручак

13:00-15:00 – Самостални рад ученика (израда домаћих задатака, утврђивање и вежбање наставних садржаја)

15:00-16:00 – Слободне активности (ликовне, музичке, драмске радионице)

16:00-17:00 – Слободно време (игре у школском дворишту, друштвене игре, читање дечје штампе, гледање цртаних филмова, израда паноа….)