Скочи на садржај

Угледни час биологије

Дана 26.3.2024. у одељењу VIнаставница биологије Миланка Стефановић реализовала је угледни час „Живот у екосистему“.

Ученици су утврђивали стечена знања кроз рад у групи кроз разноврсне активности препознавања облика загађења, позитивног деловања на своју околину, навођењем угрожених врста и предлагањем мера за њихову заштиту. Мноштво занимљивих демонстративно-илустративних метода и употребе различитих наставних средстава учиниле су овај час веома занимљивим тако да је пажња ученика била на завидном нивоу и усмерена на међусобну сарадњу и да кроз херуистички приступ  и међусобну сарадњу у групи дођу до решења. Наставница бодри ученике да слободно изнесу своје ставове и да заједно дискутују и преиспитују предлоге и евентуална решења. Активности одлично испланиране и лепо се смењују-рад на тексту, наставни листићи, видео-записи, дискусија, заједничко долажење до решења и вредновање задатака. Ученици мотивисани и позитивни. Наставница често подстиче ученике на међупредметну повезаност теме нарочито са географијом и историјом. Кроз реализоване активности наставница даје јасну повратну информацију, оцењује сваког ученика формативно и износи препоруке за даљи рад као и неке од предлога како се одређене области могу лакше савладати. Ученицима је на крају часа дата могућност да дају допринос кроз додатни ангжман, уколико желе, у виду предлога, презентације, паноа, који ће наставница да награди уколико реализују. Активност ученика на часу је на веома завидном нивоу а на крају часа кроз оквир за преиспитивање исхода показало се да су ученици кроз овај вид активног учења стекли завидно знање. У евалуацији часа ученици су исстакли да им се вееома допада групни рад и слобода изношења мишљења и предлога а наставница је усмерила вође група да се постарају да сви учествују и тамо где је потребна некоме помоћ да укажу како би сваки ученик стекао неопходна знања-

Угледном часу присуствују педагог школе Марица Илић и педагошки саветник Сања Симић де Граф.