Оцењивање ученика

Уведене су новине у нови правилник о оцењивању ученика, од који су нека:

  • осим усмених и писмених задатака, оцењиваће се и учешће у различитим пројектима
  • распоред писмених задатака биће објављен и на огласној табли
  • ученици ће моћи да поправе оцену и на допунском часу
  • укида се поклањање оцена од одељенског већа зарад бољег успеха
  • наставници морају благовремено да најаве писмене задатке
  • ђаци могу највише једном дневно да имају писмени задатак
  • кратке провере знања не морају се најављивати
  • уводи се описно оцењивање владања током године

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању можете преузети ОВДЕ.