Скочи на садржај

Наградни конкурс

Наградни конкурс Поште Србије: Писмо Божић Бати

трајање:

Наградни литерарни и ликовни конкурс Поште Србије за 2021/22 траје од 1. децембра 2021. године до 7. јануара 2022. године.

Награде:

За 5 најбољих радова додељује награде:

1 електрични тротинет, 2 таблета и 2 мобилна телефона

За 5 најбољих колективних радова награда је телевизор

Право учествовања

Учесници конкурса могу бити деца узраста до дванаест година старости, са територије Републике Србије

Тема наградног конкурса је „Мој најлепши Божиц́”.

•             У наградном конкурсу учествују и ликовни и литерарни радови, без ограничења у техници извођења и димензији рада.

•             Нема ограничења у броју послатих радова.

•             Деца могу узети учешц́е у наградном конкурсу слањем појединачних радова или слањем колективног рада посредством предшколских и школских установа које похађају.

Учесници који пријављују појединачни рад, уз рад достављају и контакт телефон родитеља/старатеља и податке о аутору рада: име и презиме, датум рођења аутора и град/место;

Колективни рад подразумева заједнички ауторски рад, двоје или више деце, која похађају исту васпитно-образовну групу/разред или више појединачних радова деце из исте групе.

Учесници који посредством предшколских и школских установа, пријављују колективни рад, уз рад достављају назив, адресу и контакт телефон установе или васпитача/учитеља, као и одељење или васпитну групу

Радови морају бити оригинални и израђени самостално.

Уз радове је потребно доставити и писану сагласност родитеља/старатеља.

Радове је потребно послати од 1. децембра 2021. године до 7. јануара 2022. године на адресу:

Поштански преградак 900, 11000 Београд 6, наградни конкурс „Писмо Божиц́ Бати”

 Након што сам упознат/а са Условима наградног конкурса „Писмо Божић Бати” и Информацијом о обради података о личности у наградном конкурсу „Писмо Божић Бати” (у даљем тексту: Информација о обради података о личности), од стране Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд, као руковаоца подацима, у складу са чл. 15. и 16. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), својом слободном вољом дајем следећу

С А Г Л А С Н О С Т

Изјављујем да сам сагласан/а да Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд, као руковалац подацима о личности у наградном конкурсу „Писмо Божић Бати”, може да обрађује моје личне податке као и личне податке детета _________________________________________(име и презиме детета), чији сам родитељ/старатељ, на начин и под условима утврђеним Информацијом о обради података о личности.

У __________________________,

(град/место)

Дана __________

Давалац сагласности:

__________________________

(Име и презиме)

__________________________

(својеручни потпис)

___________________________

(контакт телефон)

Nagradni konkurs Pošte Srbije: Pismo Božić Bati

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *