Полагање завршних испита

Ученици 8. разреда полажу завршни испит и то:

  • у  ПОНЕДЕЉАК   17.6.2019. – тест из српског језика; 
  • у  УТОРАК  18.6.2019. – тест из математике;
  • у  СРЕДУ  19.6.2019. – комбиновани тест;

Tестови почињу у 9ч  и трају до 11ч. Ученици треба да дођу у школу до 8:15 и понесу одговарајући прибор (оверена ђачка књижица са фотографијом и уписаним идентификационим бројем, за српски језик и комбиновани тест – графитна и плава хемијска оловка, гумица, а за математику – графитна оловка и  плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар).

Желимо им срећу на тестовима!