Заштита од техничко-технолошке опасности и природних непогода

Представници Министарства унутрашњих послова (Сектор за ванредне ситуације) одржали су предавање ученицима четвртог и шестог разреда на тему: “Заштита од техничко-технолошке опасности и природних непогода”.