Угледни наставни дан “У позну јесен”

 

Угледни дан, под темом “У позну јесен”, у одељењу 2/1, извеле су приправник Слађана Поповић и ментор учитељица Зорица Јањић.

Из предмета Свет око нас, ученици подељени у 4 групе (4 годишња доба), упознали су и усвојили нове садржаје о годишњим добима. Из српског језика, одржана је говорна вежба на тему “Позни јесењи дан”, док су из математике ученици вежбали задатке са рачунањем времена. На часу ликовне културе, ученици су имали задатак да представе необичну временски ленту.

Циљ овог дана је био оспособљавање ученика за доживљавање простора и времена непосредне стварности кроз уочавање природних карактеристика живе и неживе природе и вежбање писменог и усменог описивања природних појава.

Дан је протекао у великој радној атмосфери, а ученици су показали велико интересовање и ентузијазам за сарадњу у групи и тимски рад.