Скочи на садржај

Угледни час за ученике млађих разреда у ИО Зајача – Танграм креативна игра – преобликовање облика

У петак, 19.4. 2018. у ИО Зајача, за ученике млађих разреда, а посебно и за ученике 4. разреда, који се упознају са радом на предмету Техника и технологија, одржан је угледни час, са темом “Танграм креативна игра – преобликовање облика”. За боље разумевање теме, коришћена је презентација, коју су заједнички урадили наставник предмета Техника и технологија и ученици 7. разреда ИО Зајача. У изради цртежа квадрата и елемената танграма на папиру, на угледном часу су улогу асистената имали и ученици 5. разреда ИО Зајача. Ученицима млађих разреда, у току угледног часа и изради облика животиња, помагале су њихове учитељице Миланка Васиљевић и Светлана Ђурић.

Угледни час је одржао наставник предмета Техника и технологија, Мирослав Секулић.

Осим упознавања ученика са танграмом, овај угледни час је у корелацији са интердисциплинарним пројектом наше школе, под називом “Животиње”. Угледном часу су претходиле активности на часовима Техника и технологија, одржане са ученицима 5. и 7. разреда ИО Зајача у оквиру наведеног пројекта.

Наиме, ученици 5. разреда су на часу са практичним радом, израђивали елементе танграма, бојели их и уређивали различитим техникама, а затим правили облике животиња.

Ученици 7. разреда ИО Зајача су у рачунарском програму GoogleSketchUp, цртали елементе танграма, правили облике животиња и израђивали њихове анимације, које су кориштене касније у презентацији за ученике нижих разреда. Урађене елементе танграма, које су направили ученици млађих разреда, они су користи да направе слова назива пројекта на енглеском језику и заједно са наставником предмета Техника и технологија, уредили пано, који је пропратио овај део пројекта “Животиње”.

Погледајте слике свих активности, везаних за пројекат “Животиње” и угледни час остварен у оквиру предмета Техника и технологија: