Угледни часови српског језика, хемије и математике, поводом Дана европских језика

Европски дан језика обележили су ученици 7/2 са својим одељењским старешином Жељком Марковић, професором српског језика и књижевности. Они су проучавали позајмљенице у српском језику. Посебну пажњу посветили су (не)оправданој употреби позајмљеница, нарочито англицизама у говору младих. Резултате свога рада приказали су кроз занимљиве и сликовите илустрације,  осмосмерку, цртеже…  на паноу, чији садржај  можете погледати…


Хемија даје допринос Европском дану језика. Наставница Хемије Бојана Ковач имала је угледни час у одељењу 7-2. Асистенти су биле наставнице италијанског Мирјана Марковић и Сања Симић де Граф. Часу је присуствовала директорка Анета Ракић. Ученици су попуњавали табелу о физичким и хемијским својствима супстанци на српском, енглеском и италијанском на основу огледа.


Поводом обележавања Европског дана језика, наставница Сања Симић де Граф одржала је угледни час у одељењу 7-2 на ком је асистент била наставница Јелена Трипковић. Наставница Сања Симић де Граф осмислила је интерактивну презентацију која се састојала од следећих елемената:

  • основних информација везаних за језике и поделу европских језика
  • занимљивости везане за језике
  • приказивањем одређених речи како се изговарају и пишу на свим европским језицима на географској мапи
  • интерактивног квиза са отварањем поља са питањима иза којих се налази најпознатији лингвиста и научник који је највише цитиран Ноам Човеку
  • асоцијација, повезивања језика са  њиховим именима на том језику
  • осмосмерке питалице и игре ,,корак по корак”

Ученицима ће на Гугл учионицу бити прослеђена ова презентација уз додатак палиндрома и јединствених речи на европским језицима.


Наставница математике Јелена Трипковић одржала је у одељењу 7-2 угледни час ,,Математика – језик који сви разумеју”, а асистент је била наставница енглеског језика Сања Симић де Граф. Ученици су решавали задатке на српском, енглеском, италијанском, француском, холандском, шпанском и руском језику.


Час интегративне наставе посвећен Европском дану језика, је одржан у одељењу 7-1 и то наставе енглеског, физике, хемије, математике, биологије и италијанског језика. Наставница енглеског језика осмислила је интерактивну игрицу о научницима и њиховим матерњих језика употребом веб-алата classtools. Асистенти су били наставници Мирјана Марковић, Владан Митровић, Миланка Стефановић, Бојана Ковач и Јелена Трипковић. Игрицу можете погледати овде:

https://www.classtools.net/flingteacher/202009-nativelanguageoffamousscientistsbysanjasimicdegraafYcD6BN


У одељењу 6-3 наставница енглеског језика Сања Симић се Граф одржала је угледни час посвећен Европском дану језика. Први део часа ученици су решавали онлајн укрштеницу везану за називе позајмљеница из европских језика. Ову укрштеницу можете радити онлајн или је одштампати у пдф формату:

http://www.classtools.net/crossword/202009-Sh5HPT

Други део часа, ученици су играли занимљиву видео игрицу коју им је осмислила наставница, а која се састоји од свемирских бродова који носе називе одређених језика:

https://www.classtools.net/wordshooter/202009_8KXQFR