Угледни час ЧОС-а посвећен Дану школе

Поводом Дана школе, који се ове школске године обележава на мало другачији начин, одржан је угледан час ЧОС-а у одељењу VII1. Реализатор часа је наставница математике Јелена Трипковић, а аситенти су наставници енглеског језика Сања Симић де Граф и Петар Косовац. Часу присуствују наставнице биологије Миланка Стефановић и хемије Бојана Ковач.

Час је одличан пример добре праксе јер поред добро испланираних различитих активности које се смењују и у којима ученици активно учествују и има за циљ да се ученици подсете Вуковог значаја за српски језик и културу, додатно и разјашњава ученицима како да разлику ставове и мишљења од чињеница.

Активности које су реализоване на овом угледном часу:

  • Ученици су добили по два стикера и задатак да на један напишу неку чињеницу коју знају о Вуку Караџићу, а на други неко мишљење о његовом раду. Стикере лепе на пано, који је подељен на два дела, један део за чињенице, други за мишљења. Наставница чита чињенице и мишљења, наглашавајући разлику између њих. За сваку чињеницу поставља се питање одакле потиче та информација, како знају тај податак и слично. За свако мишљење наставница истиче могућност да неко мисли другачије. На тај начин наставница наводи ученике да закључе да свака чињеница мора имати доказ.
  • Наставница бира једно од мишљења које су ученици написали. Ученици се поређају у круг око микробита. Микробит је програмиран да покаже стрелицу у насумичном смеру. На тај начин се изаберу два ученика која ће учествовати у дискусији. Један ће заступати мишљење које је наставница изабрала, а други ће заступати супротно мишљење.
  • Након завршене дискусије, наставница дели ученике у 6 група ( по два или три ученика) и свакој групи даје по један шешир објашњавајући технику 6 шешира. Задаје тему ,,Вук Караџић је увео нова слова у азбуку”
  • Постављајући питања ученицима, наставница наводи ученике да замисле како би изгледао данас српски језик да га Вук Караџић није реформисао. Такође, наводи и ученике да постављају једни другима питања.
  • ПРОЈЕКТНИ ДОМАЋИ ЗАДАТАК: Тршић – колевка српског писма! Ученици имају задатак да направе видео, фотографије, пано, рекламу, слоган, презентацију (било шта по избору) на задату тему. Раде самостално, или се произвољно деле у групе. Рок за израду је 7 дана. На следећем часу одељенске заједнице радови ће бити изложени и презентовани.

Час је протекао у пријатној сарадничкој атмосвери у којој су ученици врло радо учествовали у дискусији, а нарочито су показали висок степен задовољства у настави показујући велику мотивацију за реализацију пројектног задатка.