Угледни час у 3/1

Угледан час (три часа) одржан у 3/1, 25. априла 2017. године, код учитељице Гордане Симић је био корелација часова српски језик и ликовна култура, уз примену знања и из математике.

Интересантним смењивањем многих наставних метода, које све повезује активна настава било је занимљиво и учествовати, а и бити посматрач. Ученици су радили и сами, и у групи, и у пару. Прошли су кроз разне улоге: посматрача, глумаца, презентатора, креатора, неког ко дискутује, прати… и на крају неко и ко оцењује. Мотивационо је било посебно то што је крај једне активности био улазница за другу и све је имало одређене захтеве и пропозиције.

  • Српски језик – „Кројач и див“, Браћа Грим, обрада
  • Ликовна култура – одело за дива – три групе су радиле летње одело (мајица, бермуде, папуче и качкет), а три зимско (дуксерица, панталоне, чизме и капа).

Ово је један од многих часова који говоре са колико труда и љубави учитељи и наставници, у нашој школи, код ученика настоје да развију креативност, стваралаштво, али и одговорност, уважавање других, сарадњу, неговање позитивне енергије уопште и тиме обоје оно што ученици треба да понесу као знање али и васпитање.

На часу је присуствовала и извештај сачинила: педагог Јелица Павловић.