Ученици продуженог боравка у пројекту Европски дан језика

Ученици првог и другог разреда у продуженом боравку су у пројекту Европски дан језика поздрављали на различитим језицима, певали на енглеском језику, изговарали бројалице на немачком и руском језику: