Трка за срећније детињство, 2018.

„Трка за срећније детињство“ је једна од традиционалних, најмасовнијих и најшире прихваћених реакреативно-хуманитарних активности Црвеног крста намењена подмладку и омладини.

Ова активност има за циљ да међу младима подстакне хуманост, промовише здраве стилове живота и пропагира волонтерски рад.