Тематски дан “Вук Караџић” у ИО Зајача

Интеграцијом сродних садржаја из наставе српског језика, математике и музичке културе и применом мултимедије у настави кроз текст, филм и слајдове приказани су садржаји о Вуку Караџићу.

Кроз добро осмишљене и вођене активности, које подстичу разноврсне активности ученика у настави и развијање и јачање самопоуздања и задовољства у настави, коришћењем постојећих дечијих интересовања, тематски дан је остварио очекивања, ученицима је било занимљиво, на часовима су били активни, креативни и самостални.

Тематски дан су осмилиле и у ИО Зајача, извеле, учитељице: Светлана Ђурић, Миланка Васиљевић и Славица Ивковић.