Тематски дан „Свети Јован Крститељ“ у ИО Зајача

Тематски дан „Свети Јован Крститељ“ у ИО Зајача oбјављен је на сајту СПЦ у Београду. Реализатори ове активности су Сања Симић де Граф и Бранко Поповић.

http://spc.rs/sr/tematski_dan_sveti_jovan_krstitelj_u_io_zajacha