Стоматолошки прегледи и преветивна здравствена заштита ученика

У току ове седмице, у сарадњи са стоматолошком службом Дома здравља “Др. М.Марин” Лозница, обавља се редовни стоматолошки преглед за ученике 2., 4., 6. и 8. разреда, према договореном распореду. Уједно, др. Марко Марковић, врши и саветодавни разговор о хигијени зуба, здравој исхрани и важности очувања здравља зуба.

Превентивни преглед ученика 1. разреда ће се обавити у саветовалишту за децу у Дому здравља “Др. М.Марин” Лозница по следећем распореду:

  • 13. март – ученици 1/1 – у 15 часова
  • 13. март – ученици 1/2 – у 16.30
  • 18. март – ученици 1. разреда Пасковац – у 14 часова
  • 18. март – ученици 1. разреда Зајача – у 14.30