Скочи на садржај

Стари занати у трећем разреду

Да се и потомци врло успешно могу бавити занатима својих предака показали су и ученици трећег разреда наше школе.

Наиме, током изучавања прошлости свога краја из природе и друштва, њима се пружила могућност да повежу те садржаје са садржајима из српског језика, ликовне и музичке културе и народне традиције. Поделили су се у три групе које су се смењивале у пословима ткача, грнчара и посластичара. Колико су ученици уживали у раду говоре фотографије, али и жеља ученика да се понове овакви часови.