Наш школски пројекат везан за Европски дан језика под називом “Језик који сви Европљани разумеју”

Чланак о нашем школском пројекту везаном за Европски дан језика под називом “Језик који сви Европљани разумеју” објављен на сајтовима:

Реализатори: директорка Анета Ракић, Јелена Трипковић, Тијана Васић, Бранко Поповић, Мирјана Милићевић, Жељка Марковић, Наташа Максимовић-Вучетић, Бојана Ковач, Мирјана Марковић, Мирослав Секулић, Петар Косовац, Мирослава Видовић Митровић, Радмила Лукић, Мирјана Ћосић, Гордана Симић, Миланка Васиљевић, Светлана Ђурић, Зорица Јањић, Славици Ивковић, Светлани Самуровић, Добро Андрић, Зоран Кокановић, Славко Тешмановић и координатор пројекта Сања Симић де Граф.