Одржан семинар за наставнике физичког васпитања у нашој школи

У суботу 1. априла 2017. год. наша школа је била домаћин једнодневног семинара, под називом „За витак стас и здравља спас – Моделовање физичке активности и исхране код деце“.

Општи циљ семинара је био – оспособљавање запослених у образовању за промоцију здравих стилова живота кроз пружање помоћи деци и родитељима у индивидуалном креирању физичких активности и исхране.

Присуствовало је 36 наставника физичког васпитања, који раде у основним и средњим школама.

Ово је, иначе, део програма стручног усавршавања наставника са карактером Компетенцијa: K3, Приоритети: 1.

Предавач је био проф. др Душан Перић, редовни професор Факултета за спорт и туризам у Новом Саду.