Семинар у школи

У суботу 1.12.2018. г. за наставнике, учитеље и стручне сараднике  школе реализован је семинар “Дигитално кроз наставу и учење” (Каталошки број 429).

Реализатори семинара су Иван Миловановић, професор разредне наставе – специјалиста, ОШ “Јоца Милосављевић”, Багрдан и Невена Перић, професор разредне наставе – специјалиста, ОШ “Димитрије Давидовић”, Смедерево

Организатор програма: Школски центар за савремено образовање

Област: општа питања наставе

Компетенција: компетенције за поучавање и учење

Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса.

Семинар протекао у пријатној атмосфери и лепој сарадњи.