Семинар за наставнике – Активна настава

У школи, од  25.9. до 27.9.2015. године, је одржан базични семинар – АКТИВНА НАСТАВА, каталошки бр. 350. Присуствовало је 11 учитеља, 15 наставника предметне наставе, школски педагог и директор. Семинар су водиле инструктори Зорица Милић и Душанка Добан. Супервизијски семинар је 14. и 15.11.2015. године.

Семинар је планиран по Развојном и Годишњем плану школе, као део програма стручног усавршавања. Наша школа је изабрана по препоруци МПНТР, као једна од 10 школа из целе Србије планираних да школске 2015/16. године прођу обуку. Реализатор семинара је Образовни Форум из Београда, а финансијски подржава KulturKontakt Austria.